Vyrozumění o přijetí do spolku

Vážení uchazeči o členství ve Spolku, pokud jste podali přihlášku a delší dobu jste nedostali emailovou zprávu o Vašem přijetí, zkontrolujte si prosím, zda nespadla do spamu. Několik takových případů jsme zaznamenali. Máte-li možnost nastavit si naší adresu spolekzelen@seznam.cz do bezpečných adres, prosíme učiňte tak. Děkujeme.

Další důležité jednání na radnici

Veřejné projednání podnětu našeho Spolku, týkající se změny funkční zeleně na stavební pozemky pod ulicí Kunešova a Na Balkáně, proběhne v úterý 6.12.2016 v 16:30 hod., v čekárně svatební síně radnice na Havlíčkově náměstí. Doporučujeme účast, projednání našeho podnětu bude v první části jednání a je veřejnosti přístupné.

Proběhlo jednání u paní starostky

Ve středu 9.11. nás přijala paní starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová, za účasti pana místostarosty RNDr. Jana Materny, Ph.D.
Potvrzuje se, že současné vedení Městské části Praha 3 je s námi zajedno v názoru, že zástavba navrhovaná Metropolitním plánem severně pod ulicí Kunešova, v prostoru dětského hřiště Na Balkáně a v areálu Pražačka, by se neměla v žádném případě připustit. Jedinou přípustnou zástavbou v těchto lokalitách by mohla být sportovně rekreační zařízení. Věc je však nyní komplikována tím, že není jasná situace dalšího vývoje kolem zpracovatele Metropolitního plánu (viz příspěvek Turbulence na IPRu).

Jednání u paní starostky

V pondělí 7. listopadu nás na naší žádost přijme paní starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová.
Chceme najít prostor pro účinnou spolupráci na dosažení změny v návrhu Metropolitního plánu tak, aby se zabránilo likvidaci zeleně Na Krejcárku a dětského hřiště Na Balkáně.
Budeme se snažit navázat na podporu paní starostky, kterou nám již dříve vyslovila. Chceme využít její erudice a kompetence v zájmu společné věci. Paní starostka má totiž ve své gesci i územní rozvoj Prahy 3.
O výsledku jednání budeme na těchto stránkách informovat.

Podnět k Výboru pro územní rozvoj Prahy 3

Odeslali jsme nesouhlasné stanovisko k návrhu Metropolitního plánu, likvidujícímu zeleň v části Na Krejcárku a Na Balkáně, Výboru pro územní rozvoj Prahy 3.
Projednání našeho stanoviska bylo zařazeno na jednání výboru dne 6.12.2016. Jednání výboru je veřejné a začíná v 16.30 hod. v budově staré radnice Havlíčkovo náměstí 9.

Turbulence na IPRu

Po odvolání ředitele Institutu plánování a rozvoje (IPR) dal výpověď téměř celý tým, který dosud Metropolitní plán připravoval. Situace se tak stává značně nepřehlednou, neboť hl.m. Praha nový územní plán podle zákona mít musí a je otázka kdo v něm bude pokračovat. O to více musíme celý proces sledovat a pokusit se jej včas ovlivnit. Uvítáme jakoukoliv informaci, která by mohla vést k úspěchu. Věříme, že nový tým bude k funkční zeleni přistupovat s větším respektem.

Ředitel Institutu plánování a rozvoje odvolán

Rada Hl.m. Prahy odvolala ředitele Institutu plánování a rozvoje (IPR), což je organizace, která vytváří nový územní plán Prahy (Metropolitní plán).
Současně s touto informací jsme se však dozvěděli, že expertní komise magistrátu dospěla k závěru, že návrh Metropolitního plánu (MP) je v pořádku a že se v něm má pokračovat.
Proto musíme v našem úsilí o zachování zeleně pokračovat i my. Cestou je mít silnou podporu veřejnosti a dosáhnout změny v návrhu MP. Zveme všechny, kdo mají stejný zájem, do našeho Spolku.

Nábor členů Spolku

Září 2016

Byly dokončeny a zprovozněny webové stránky Spolku (www.spolekzelen.cz). Zahajujeme další kolo informační kampaně a nábor členů Spolku. Obracíme se na sympatizanty, kteří reagovali na předchozí letákovou akci.

Připravujeme oslovení orgánů a představitelů místní samosprávy se žádostí o pomoc a součinnost tak, abychom byli připraveni rychle a účinně reagovat na oficiální zveřejnění Metropolitního plánu hl.m. Prahy.