Další rok za námi, a byl úspěšný

Spolek má za sebou další rok činnosti a myslíme si, že se nám dařilo.  Hlavního cíle, tj. změny návrhu Metropolitního plánu v zájmu ochrany zeleně dětského hřiště Na Balkáně a parku Na Krejcárku, se podařilo dosáhnout.
V současné době zpracovává Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. města Prahy registraci a evidenci připomínek vzešlých z tzv. společného jednání. Tento proces by měl být ukončen asi v 11/2019 a připomínky budou předány Institutu pro plánování a rozvoj hl. města Prahy k úpravě Metropolitního plánu. Kdy bude vydána jeho upravená verze k tzv. veřejnému projednání není zcela jasné a je proto třeba sledovat vývoj a udržet náš Spolek v činnosti. Víme, že jde o běh na dlouhou trať.

K blížícím se Vánocům přejeme jejich příjemné prožití a do nového roku vše nejlepší a hodně štěstí Vám i Vaším nejbližším.

Výbor Spolku pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně