Co chceme a jak nám pomoci

  • Chceme zabránit změně ve využití pozemků sloužících jako funkční zeleň a dětské hřiště z nezastavitelné zeleně na stavební parcely.
  • Chceme aktivní dialog s politickou reprezentací Prahy 3 a hl. m. Prahy s cílem udržení stávajících veřejných prostranství s funkční zelení.
  • Chceme nalézt podporu i u příslušných orgánů státní správy a samosprávy, kterým není lhostejná kvalita života kolem nás. Zde půjde především o Ministerstvo životního prostřední, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbory ochrany životního prostředí a odbory územního rozvoje na Magistrátu hl. m. Prahy a na Městské části Praha 3.
  • Chceme se aktivně účastnit příslušných správních a případně i soudních řízení v daných účelech činnosti Spolku.
  • Chceme sdružovat podobně smýšlející občany, tak abychom mohli v případě potřeby využít petičního práva při jednáních se zástupci státní správy a samosprávy.

Jestliže máte s obdobnou problematikou jakékoliv zkušenosti, uvítáme Vaše zapojení do aktuální činnosti spolku.

Prosíme, kontaktujte  nás co nejdříve.