Návrhy změn nepodpořilo ani zastupitelstvo hl.m. Prahy

Dne 17. 6. 2021 se konalo jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28, kde byly projednány podněty majitelů pozemků na změny současného územního plánu (podnět č. P 482/2119 – u ulice Novovysočanské a podnět č. P496/2019 pod ulicí Kunešova).
Oba podněty byly zařazeny do skupiny změn navržených k neschválení a takto také prošly hlasováním zastupitelů.
Protože ke stávajícímu územnímu plánu podávání připomínek již skončilo, zeleň je zatím zachována.