Členská schůze Spolku

Vážení členové spolku,
srdečně Vás zveme na první členskou schůzi našeho spolku, která se koná dne 24. dubna 2017 od 18:00 hod. v kulturním centru VOZOVNA, Za Žižkovskou vozovnou 18, vchod z ulice Koněvova.
Program schůze zahrnuje mimo jiné tyto důležité body:
Zprávu o činnosti Spolku a za uplynulé období
Zprávu o hospodaření Spolku za rok 2016
Změny stanov Spolku
Určení koncepce činnosti Spolku na další období
Schválení rozpočtu Spolku na příští období
Návrh a volba členů výboru (může vyžadovat dodatečnou změnu stanov)
Bude příležitost podrobně probrat naše zkušenosti z dosavadních jednání a zamyslet se nad účinnou strategií postupu do následujícího rozhodného období. Těšíme na shledání s Vámi.
Výbor Spolku