Zastavitelnost částí lesoparku Na Krejcárku je stále ve hře

Snahy o zastavění lesoparku Na Krejcárku jsou stále aktivní. Nyní nejde o téma Metropolitního plánu, kde jeho autoři dali námitkám našeho Spolku a Městské části Prahy 3 za pravdu, ale o aktuální změny současného územního plánu hl.m. Prahy.
V těchto týdnech jsou příslušnými orgány hl.m. Prahy projednávány dva podněty.
Podnět č. P496/2019, který navrhuje zastavitelnost vrchní části lesoparku u ulice Kunešova (viz: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=P496/2019%20ZMPLA&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy ) a podnět č. P482/2019, který navrhuje zastavitelnost jeho spodní části u ulice Novovysočanská (viz: https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=P482/2019%20ZMPLA&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy ).

Stanovisko Spolku je v obou případech jednoznačně záporné a takto bylo sděleno všem členům dotčených orgánů v písemné formě.
Kromě toho vyvíjejí členové výboru Spolku i další veřejné aktivity, aby dosavadní zeleň Na Krejcárku byla zachována.
O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Výbor Spolku