Proběhla členská schůze Spolku

Dne 27.5.2019 se konala další členská schůze našeho Spolku. Schválila zprávu o činnosti Spolku za uplynulé období i plán činnosti na příští období. Rovněž schválila účetní závěrku za rok 2018 a návrh rozpočtu na letošní rok. V diskusi byly zdůrazněny pritority pro další činnost, a to zejména aktivní komunikace s těmi komunálními politiky, kterým záleží na ochraně zeleně v našem okolí.

Výbor Spolku pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně