Zbytečné vyhrocení problému

V úterý 10. ledna jsme opět dostali možnost prezentovat před Výborem pro územní rozvoj Prahy 3 náš nesouhlas s likvidací dětského hřiště Na Balkáně a zeleně severně pod ulicí Kunešova, jak jsou navrhovány Metropolitním plánem Prahy (viz prezentace: http://spolekzelen.cz/wp-content/uploads/2016/08/Prezentace-na-VpÚR-Praha-3-ze-dne-10_1_2017.pdf

Bohužel celý problém byl ostře vyhrocen přítomnými vlastníky některých dotčených pozemků, kteří prosazují zastavitelnost části území s poukazem na své soukromé vlastnictví.

Otevřeně bylo řečeno, že pokud jim nebude vyhověno, pozemky oplotí a pro veřejnost znepřístupní.

Otázka životního prostředí, ochrany zeleně a celkové kvality života části obyvatel Prahy 3 tak má být upozaděna proti ochraně zájmu vlastníka pozemku, který jej chce zhodnotit umožněním zástavby. To je jistě obecně častý problém, zde však jde o výstavbu několika desítek bytů ve funkčním lesoparku tvořícím odpradávna celoměstský systém zeleně!

Bohužel Výbor pro územní rozvoj Prahy 3 nebyl schopen zaujmout jednoznačné stanovisko a náš návrh usnesení nebyl přijat. Kdo a jak hlasoval se můžete dočíst zde: http://www.praha3.cz/getFile/id:219734/lastUpdateDate:2017-01-23+10:35:48/image.jpg  (na straně 5/21)

ČSSD následně projednala celou záležitost na svém jednání dne 12.1.2017, ze kterého vydala tiskovou zprávu: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/socialni-demokrate-odmitaji-politizaci-farmarskych-trhu-i-dalsi-zastavbu-zelene-v-praze-3/

Karty jsou tedy rozdány a nám nezbývá než pokračovat v našem úsilí o změnu návrhu Metropolitního plánu v zájmu ochrany zeleně, životního prostředí a kvality života v našem okolí.

Sledujte proto naše stránky, staňte se členy našeho spolku, přijďte nám pomoci.