Novinky v našich stanovách

Na proběhlé členské schůzi byly schváleny změny stanov spolku, z nichž, kromě rozšíření členů výboru, je nejvýznamnější snížení vstupního členského příspěvku na 250,-Kč. Jsme vedeni snahou o nárůst členské základny a věříme, že kromě naší celkové aktivity, i tato dílčí změna bude mít pozitivní přínos.

Výbor spolku