O nás

  • Jsme převážně obyvatelé Prahy 3 a záleží nám na kvalitě života a prostředí okolo nás.
  • Podporujeme aktuální snahu radnice Prahy 3 o zachování a rozvoj zeleně a péči o ni.
  • Za jediné rozumné řešení považujeme, aby nové stavby vznikaly přednostně na nevyužitých stavebních pozemcích a nikoli na úkor funkční zeleně.
  • Jsme přesvědčeni, že součástí kvality života v našem městě je dostatek přírodních lokalit pro sportovně rekreační využití, včetně dětských hřišť.
  • Naší aktivitu vyvolal předchozí návrh nového územního plánu hlavního města Prahy, který umožňoval zastavět území severního svahu pod ulicí Kunešova od Pražačky až po dětské zařízení Ulita, a to včetně stávajícího areálu dětského hřiště . Povoleny měly být až pětipodlažní budovy.
  • Velmi jsme uvítali, že současná pracovní verze  návrhu nového územního plánu hlavního města Prahy, území veřejného prostranství s funkční zelení, které jsme oproti předchozí verzi návrhu Metropolitního plánu hájili, již  zahrnuje do lokality rekreační transformační plochy, čtvrťového parku pro rekreační a sportovní využití.
  • Považujeme to za velký úspěch a krok správným směrem. Je to úspěch nejen našeho Spolku, ale všech, kterým záleží na zdravém životním prostředí a kvalitě života v dané lokalitě. V neposlední řadě je to i důkaz profesionality zpracovatele plánu (IPR hl.m. Prahy), který byl schopen takto zareagovat na vzniklé podněty.
  • Zdá se tedy, že do začátku oficiálního projednávání Metropolitního plánu vstupujeme s parametry, kterých jsme chtěli dosáhnout. Nicméně poté, co se projednávání stane procedurou svázanou pravidly a lhůtami danými stavebním zákonem, naše role musí být stále aktivní. Je třeba zdůraznit, že se stále jedná pouze o návrh, jehož definitivní a závazná podoba bude dána až závěrečným schválením hlavním městem Prahou. Tento proces bude trvat několi let.
  • Při prosazování našich názorů chceme být nadále plnohodnotnými partnery pro dotčené orgány státní správy a samosprávy, proto byl náš Spolek založen a důvod jeho existence je tak dán i do budoucna.

Jsou-li Vám naše názory blízké, přidejte se k nám! Staňte se členy Spolku, který pomůže udržet kvalitu života a prostředí okolo nás! Stačí vyplnit přihlášku.