Spolek uspěl v soudním řízení

Jak již byla informována členská schůze, Spolek byl zažalován spoluvlastníky některých dotčených pozemků, proti jejichž zastavitelnosti Spolek protestoval. V žalobě šlo o ochranu osobnosti těchto spoluvlastníků, která měla být dotčena jedním z dříve zveřejněných příspěvků na webových a facebookových stránkách Spolku. Městský soud v Praze však dospěl k názoru, že: „článek žalovaného zveřejněný na internetových stránkách www.spolekzelen.cz a na facebookovém profilu žalovaného nepřekročil meze přípustné kritiky ve věci veřejného zájmu, neboť vycházel z pravdivých podkladů, vyvozoval odpovídající hodnotící závěry a nevybočil z mezí nutných k dosažení sledovaného cíle – informovat veřejnost o přístupu a využití veřejného prostranství. Nedošlo tedy k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv žalobců a požadavek na omluvu a zdržení se dotyčných tvrzení není důvodný.

Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 11.6.2019 již nabylo právní moci.

Výbor Spolku pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně