Proběhla členská schůze spolku

24. dubna 2017 proběhla úspěšně naše první členská schůze. Všechny navržené body programu byly projednány a schváleny. Aktivita a zájem přítomných členů nás povzbudily do dalšího úsilí. Těm, kdo se dostavili děkujeme za účast a za jejich příspěvky, na ty ostatní se těšíme příště.
Výbor spolku