Výbor pro územní plán hl.m. Prahy návrhy změn nepodpořil

Rádi přinášíme dobrou zprávu, a sice že návrh vlastníka pozemku Na Krejcárku na zastavitelnost lesoparku u ulice Kunešova nebyl Výborem pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP schválen.

Pokud jde o druhý návrh, na zastavitelnost lesoparku Na Krejcárku u ulice Novovysočanská, Výbor rozhodnutí odložil za účelem koordinace změny územního plánu s Městskou částí Praha 9.

Členové výboru Spolku byli všem jednáním přítomni a aktivně vystoupili s argumenty proti zastavitelnosti území veřejné zeleně.

V obou případech však konečné rozhodnutí bude záležet na hlasování zastupitelstva hl.m. Prahy.

Pouze připomínáme, že se zde jednalo o návrhy na změnu současného územního plánu, a nikoliv připravovaného nového Metropolitního plánu hl.m. Prahy. Ten by měl přijít na řadu k připomínkám veřejnosti na podzim a věříme, že dosavadní zamítavé stanovisko k zastavitelnosti území, k němuž jsme podstatnou měrou přispěli, bude udrženo.

Věc tedy dále sledujeme a budeme Vás informovat.

Výbor Spolku