Co si spoluvlastníci pozemku parc.č. 2180/4 k.ú. Žižkov neuvědomují?

Jak jsme uvedli v předchozím příspěvku, domáhají se spoluvlastníci lesoparku severně pod ulicí Kunešova jeho zastavitelnosti, jinak že prý jej znepřístupní veřejnosti.

Pojem veřejného statku jim tedy zjevně nic neříká. Podotýkáme, že zřejmě ani zástupcům ODS a Strany svobodných občanů ve Výboru pro územní rozvoj Prahy 3.

Tak jenom pár slov na vysvětlenou: Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek (§ 490 občanského zákoníku). Věci určené k veřejnému užívání mohou být i ve vlastnictví soukromníků, kteří pak musí snášet úpravu obecného užívání (§ 14b zák.č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze).

Ústavní systém a právní řád České republiky odmítá odlišnou hodnotovou klasifikaci a odlišný stupeň právní ochrany toho, co bylo v totalitním režimu označováno za „různé typy a formy vlastnictví“. Český právní řád, vychází z jednoho univerzálního pojmu vlastnictví, jehož úprava podléhá zákonem chráněným obecným zájmům. V tomto smyslu není a nemůže být protiústavní, pokud režimu veřejného prostranství podléhají také některé prostory vlastněné osobami soukromého práva, nýbrž je naopak důslednou realizací univerzálního pojmu vlastnictví nerozlišujícího vlastníky soukromoprávní a veřejnoprávní povahy (nález pléna Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 21/02).