Projednání našeho podnětu na Radnici M.č. Praha 3

Dne 6.12.2016 se naším podnětem na zachování zeleně v lokalitě Kunešova a Na Balkáně opakovaně zabýval Výbor pro územní rozvoj Prahy 3; složení a kompetence výboru viz: Výbor pro ÚR Praha 3
Dostali jsme možnost přednést naše argumenty proti záměrům nového Metropolitního plánu hl.m. Prahy, který umožňuje likvidaci lesoparku severně od ulice Kunešova a rovněž dětského hřiště Ulita, ve prospěch výstavby pětipodlažních budov.
S naší přednesenou prezentací se můžete seznámit zde: Prezentace na VpÚR Praha 3
V následné diskusi jednotliví zastupitelé – členové Výboru pro územní rozvoj Prahy 3 – prezentovali svoje postoje.
Zástupce ODS A. Bellu a SSO M. Mikuláš argumentovali soukromým vlastnictvím pozemku a nebyli proti jeho zastavění developerskou zástavbou.
Přítomní zástupci ČSSD Z. Zábojník, O. Rut za Ž(n)S a P. Ambrož za KSČM naopak vystoupili jednoznačně proti jakékoliv zástavbě.
Jednání se účastnila i paní starostka V. Hujová, která si zachovala spíše zdrženlivý postoj, bylo však patrné, že i ona bude prosazovat zastavitelnost dotčeného území, byť v jiné struktuře a rozsahu, než jak navrhuje Metropolitní plán.
Projednání našeho podnětu tak zatím nevedlo k jasnému stanovisku Výboru pro územní rozvoj Prahy 3, neboť navržené usnesení, kterým měl být vyjádřen jednoznačný postoj proti zastavitelnosti funkční zeleně, přijato nebylo.
Pro jeho přijetí hlasovali pouze zástupci ČSSD, Ž(n)S a KSČM, což nestačilo.
V předvánočním čase tedy bohužel nepřinášíme dobré zprávy.
Naše úsilí musí pokračovat v neztenčené míře a nadále uvítáme další zájemce o pomoc a členství v našem Spolku.

Přejeme všem členům a sympatizantům krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.

Výbor Spolku