Aktuální pokus o prosazení zastavitelnosti částí parku Na Krejcárku

Výbor Spolku obdržel dne 5.10.2019 informaci, že vlastníci pozemků představujících  veřejnou zeleň parku Na Krejcárku podali podnět na změnu současného územního plánu Hl.m. Prahy, která by měla umožnit zastavitelnost parku, respektive jeho severní   (izolační zeleň  při ulici Novovysočanská) a jižní části (park a porost při ulici Kunešova).

Členové Spolku se aktivně zúčastnili projednání žádosti na Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 3, konaném dne 8.10.2019. Ve svém vystoupení vyslovili jednoznačný nesouhlas s navrhovanými změnami platného územního plánu a zopakovali argumenty, na základě kterých se podařilo prosadit nezastavitelnost jižní části dotčeného území v návrhovaném Metropolitním plánu.

Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 následně zamítl podnět na zastavitelnost jižní části parku Na Krejcárku při ulici Kunešova, avšak k zastavitelnosti severní části při ulici Novovysočanská přijal souhlasné stanovisko a pověřil pana místostarostu Mikesku k odeslání podnětu s vyjádřením jménem městské části Praha 3.

Pro zájemce o podrobnější informace uvádíme odkaz na zápis č. 9. z jednání Výboru pro územní rozvoj ze dne 8. 10. 2019, body 1.f a 1.g  zápisu

https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:897778

Další vývoj musíme všichni pozorně sledovat a jenom připomínáme, že další jednání a rozhodování je už v pravomoci zastupitelstva Magistrátu Hlavního města Prahy a jejích výborů, zejména Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP.

Výbor Spolku pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně