Přihláška

Vážíme si Vašeho zájmu stát se členem Spolku.

Pro členství je třeba učinit následující kroky:

 1. Klikněte na Přihlášku, vytiskněte si ji a vyplňte hůlkovým písmem.
 2. Vytisknutou a vyplněnou a podepsanou Přihlášku nám prosím doručte, buďto osobně nebo poštou, na adresu:
  Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně
  Kunešova 16
  130 00 Praha 3
  Na této adrese je přímo poštovní schránka Spolku na domě, Přihlášku lze tedy donést a vhodit osobně.
 3. Vyčkejte vyrozumění Výboru Spolku o Vašem přijetí, které Vám bude doručeno zpravidla jako e-mailová zpráva. Neobdržíte-li zprávu ani do 30 dnů, zkontrolujte si prosím, zda neskončila ve spamu.
 4. Uhraďte prosím vstupní členský příspěvek ve výši 250,-Kč do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o Vašem přijetí. Platbu můžete provést buďto osobně (po dohodě s členem Výboru), nebo bezhotovostně na účet Spolku číslo: 115-3155710297/0100. Jako variabilní symbol použijte Vaše členské číslo, uvedené na vyrozumění o Vašem přijetí.

Výbor Spolku pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně