Co proti tomu lze dělat

Červenec 2016

Nejaktivnější z nás se rozhodli necitlivému zásahu do části zeleně na Praze 3 čelit. Jako první důležitý krok se jevilo založit spolek, který bude prosazovat společné zájmy a bude s ním muset být jednáno, jako s plnohodnotným partnerem pro dotčené orgány státní správy a samosprávy.

Spolek je navíc oprávněn podat námitky proti navrhovanému územnímu plánu. Vznikl přípravný výbor spolku.

Zakládající členové spolku absolvovali několik jednání s pracovníky státní správy a samosprávy (např. s vedoucím odboru územního rozvoje M. č. Praha 3 Ing. arch. Fikarem, vedoucím odboru ochrany životního prostředí Magistrát. hl. m. Prahy Ing. Bednářem, pracovníkem vztahů k veřejnosti Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Mgr. Hájkem).

Nejdůležitější zjištění jsou tato: Oficiální verze návrhu nového územního plánu Prahy (tzv. Metropolitní plán) bude zveřejněna v září 2016. Jde o návrh, který si bude obhajovat jeho zpracovatel (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy). Proti návrhu je možné podávat připomínky a námitky, které musí být dle zákona kvalifikovaně vypořádány. Stranou, která může za občanskou veřejnost podat námitky vůči předloženému plánu, může být pouze občanské sdružení, respektive spolek.