Návrh územního plánu

Červen 2016

Zjistili jsme, že návrh nového územního plánu hl. m. Prahy umožňuje výstavbu pětipodlažních domů na pozemcích, které slouží jako dětské hřiště a park a navíc část uvedeného území je součástí tzv. Územního systému ekologické stability, kde by měla být jakákoliv výstavba zcela vyloučena. Konkrétně jde o dětské hřiště sousedící se známým areálem Ulita v ulici Na Balkáně a navazující severní svah pod ulicí Kunešova, který je upraveným a využívaným parkem.