Rozšiřujeme informace a zakládáme Spolek

Srpen 2016

Byla provedena první informační kampaň prostřednictvím letáků a pracuje se na vytvoření webových stránek spolku na adrese www.spolekzelen.cz, které by měly být v brzké době zprovozněny.

Za velmi povzbudivý považujeme fakt, že jedním z prvních, kdo nám vyslovil podporu, byla paní starostka M.č. Praha 3 Ing. Hujová.

Byl registrován Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně, IČO: 05303206. Jeho činnost se rozbíhá a jako nejdůležitější se nyní jeví získat co nejvíce členů. Proto připravujeme novou informační kampaň. Dalšími kroky budou dopisy na Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kde chceme kvalifikovaně poukázat na nesprávnost a nevhodnost navrhovaného řešení Metropolitního plánu. Rovněž chceme oslovit zastupitele a radní jak na M. č. Praha 3, tak i na Magistrátu hl. m. Prahy. V neposlední řadě plánujeme petici za změnu návrhu územního plánu.