GDPR se týká i nás

V souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů, známým pod zkratkou GDPR, jsme na webových stránkách Spolku doplnili sekci Zpracování osobních údajů členů Spolku, ve které je k dispozici podrobné, avšak přehledné Poučení o právech při zpracování osobních údajů. Jakékoliv Vaše další případné dotazy k této problematice je výbor Spolku připraven kdykoliv zodpovědět.

Výbor Spolku