2. členská schůze Spolku

14. května 2018 proběhla úspěšně druhá členská schůze Spolku. Všechny navržené body programu byly projednány a schváleny. Byly změněny stanovy a zvolen nový výbor. Hlavním bodem schůze byla informace o dosavadních aktivitách Spolku a jejich výsledcích. Přítomnými členy Spolku bylo poděkováno výboru za provedenou činnost. Z diskuse vyplynulo, že existence Spolku je důležitá a významná i do dalšího období, kdy bude třeba se i nadále věnovat ochraně zeleně proti nesystémové zástavbě. Těm, kdo se dostavili děkujeme za účast a za jejich příspěvky, na ty ostatní se těšíme příště.

Výbor spolku