Jednání Výboru pro územní rozvoj Mč Praha 3 – 24.4.2018

Zástupci Spolku se účastnili jednání výboru za účelem seznámit se s připomínkami m. č. Praha 3 k verzi 3.3. Metropolitního plánu a zjistit, zda se některé z připomínek netýkají pozemků severně podle ulice Kunešova a dětského hřiště při ulici Na Balkáně. Výbor se shodl na následujících připomínkách http://www.praha3.cz/getFile/id:273035/lastUpdateDate:2018-06-18+12:21:47/image.jpg