Proběhlo jednání u paní starostky

Ve středu 9.11. nás přijala paní starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová, za účasti pana místostarosty RNDr. Jana Materny, Ph.D.
Potvrzuje se, že současné vedení Městské části Praha 3 je s námi zajedno v názoru, že zástavba navrhovaná Metropolitním plánem severně pod ulicí Kunešova, v prostoru dětského hřiště Na Balkáně a v areálu Pražačka, by se neměla v žádném případě připustit. Jedinou přípustnou zástavbou v těchto lokalitách by mohla být sportovně rekreační zařízení. Věc je však nyní komplikována tím, že není jasná situace dalšího vývoje kolem zpracovatele Metropolitního plánu (viz příspěvek Turbulence na IPRu).