Další důležité jednání na radnici

Veřejné projednání podnětu našeho Spolku, týkající se změny funkční zeleně na stavební pozemky pod ulicí Kunešova a Na Balkáně, proběhne v úterý 6.12.2016 v 16:30 hod., v čekárně svatební síně radnice na Havlíčkově náměstí. Doporučujeme účast, projednání našeho podnětu bude v první části jednání a je veřejnosti přístupné.