Nová verze návrhu Metropolitního plánu

Koncem listopadu 2017 byla na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zveřejněna nová pracovní verze plánu (viz: http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace ).
S radostí sdělujeme, že území lesoparku a dětského hřiště, které jsme oproti předchozí verzi návrhu Metropolitního plánu hájili, je nyní nově zahrnuto do čtvrťového parku Na Krejcárku s rekreačním a sportovním využitím. V této lokalitě jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s nestavebním účelem parku.
Děkujeme za podporu a pomoc. Nyní se naše úsilí zaměří na sledování případných dalších změn, které by byly navrhovány proti současnému stavu územního plánu a pracovní verzi 3.3 Metropolitního plánu. Oficiální zahájení projednávání Metropolitního plánu se předpokládá na jaře 2018, bude vícekolové a bude trvat několik let.
O dalším vývoji Vás budeme informovat, sledujte naše stránky.

Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.

Výbor spolku