Ředitel Institutu plánování a rozvoje odvolán

Rada Hl.m. Prahy odvolala ředitele Institutu plánování a rozvoje (IPR), což je organizace, která vytváří nový územní plán Prahy (Metropolitní plán).
Současně s touto informací jsme se však dozvěděli, že expertní komise magistrátu dospěla k závěru, že návrh Metropolitního plánu (MP) je v pořádku a že se v něm má pokračovat.
Proto musíme v našem úsilí o zachování zeleně pokračovat i my. Cestou je mít silnou podporu veřejnosti a dosáhnout změny v návrhu MP. Zveme všechny, kdo mají stejný zájem, do našeho Spolku.