Podnět k Výboru pro územní rozvoj Prahy 3

Odeslali jsme nesouhlasné stanovisko k návrhu Metropolitního plánu, likvidujícímu zeleň v části Na Krejcárku a Na Balkáně, Výboru pro územní rozvoj Prahy 3.
Projednání našeho stanoviska bylo zařazeno na jednání výboru dne 6.12.2016. Jednání výboru je veřejné a začíná v 16.30 hod. v budově staré radnice Havlíčkovo náměstí 9.