Petice předána Úřadu Městské části Praha 3

V pátek 26.5.2017 jsme doručili do podatelny Úřadu Městské části Praha 3 podpisové archy naší petice. Je to neuvěřitelné, ale obsahují přes 1600 podpisů! Je to velký úspěch a moc děkujeme petentům i těm, kteří se o sběr podpisů zasloužili. Díky tomu je vysoce pravděpodobné, že projednání petice bude zařazeno na pořad zastupitelstva Prahy 3, dne 20.6.2017. Začínat by mělo v 15:00 hod., o podrobnostech Vás budeme ještě na těchto stránkách informovat.
Určitě bude důležité dostavit se v hojném počtu a projevit tak znovu hlas veřejnosti.

Děkujeme. Výbor Spolku.